Logotyp

Kulturhistoria, kulturarv

Vi har en gammal kulturbygd där våra förfäder levt och verkat i tusentals år. Du kan besöka välkända fornminnes- och kulturmiljöer.

Utblommade maskrosor syns i förgrunden på ett stort grönt fält. Långt borta skymtar havet.

Våra kustsamhällena på västsidan har genom historien levt av havet, fiskerinäringen, beredning och konservering.

Fornborgar och tuggummi

Här finns även gammalt bondeland och forntida lämningar, alltifrån megalitgravar, vikingatidens fornborgar och dösar till det äldsta tuggummit i världen.​