Logotyp

Jättelångan

Den 30 december 1999 blev en historisk dag för sportfisket i Sverige. Det var då denna jättelånga på unika 29,13 kilogram spöfångades på en sillagnad 8/0 krok och med 0,20 millimeter flätlina på rullen.

En avgjutning som gjordes av den jättelånga som fångades

En avgjutning som gjordes av den jättelånga som fångades

Ett citat från Hans Fougstedt, 1999

Vi sjösatte på den suveräna rampen vid Ellös på Orust. Det låg is i hamnbassängen och ångorna från det nyupphällda kaffet blandades med det tidiga morgonljusets skimmer i isrännan bakom oss på väg ut.

När vi återvände i kvällsljuset låg det i min båt Cykelhjul en unik långa på däck. Gällande svenskt rekord från 1977 var 24,35 kg och ansågs nästan oslagbart. Med hjälp av yrkesfiskare Lars Lebros våg konstaterades vikten ligga på unika 29,13 kg. Fångstmannen Thomas Crogård, själv 9 cm kortare än långan, växte nästan ikapp!

Precisionsfisket på det 10-15 m långa vraket väster om Ellös kunde ske med hjälp av Lowrance X85 ekolod och Shipmate CP32 navigator, båda lika suveräna. Tack vare dessa kunde Andreas Bäckstrand skickligt hålla båten i rätt läge vid fisket i den två knop starka nordgående strömmen.