Logotyp

Förskola och barnomsorg

Du som förälder kan välja mellan barnomsorg i kommunal eller i enskild regi. Med barnomsorg menar vi förskola och fritidshem.

Förskola

Våra förskolor tar emot barn mellan 1 och 5 år. Här erbjuds pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan.

Allmän förskola

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och är integrerad i förskoleverksamheten från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Öppna förskolan

Det är en mötesplats för barn, från nyfödda och upp till 6 år, tillsammans med en vuxen. Även du som är gravid är välkommen. Det är kostar inget och det behövs ingen anmälan.

Fritidshem

Våra fritidshem tar emot barn från förskoleklass tills barnet går ut årskurs 6. Våra fritidshem är integrerade i skolorna.

Enskild förskola och fritidshem

Enskilda förskolor och fritidshem bedrivs av någon annan än kommunen.