Ansöka eller säga upp plats och ändra schema

Du kan använda våra e-tjänster för barnsomsorg när det passar dig dygnet runt.

Ansökan om barnomsorg kan du göra tidigast sex månader innan du har behov av barnomsorg.

Du använder e-tjänsterna på ShoolSoft när du vill ansöka om barnomsorgsplats eller önskar omplacering och överflyttning. E-tjänsten kräver Mobilt BankID.

I elevadministrationen kan du

  • ansöka om barnomsorg
  • anger och byta omfattningsgrad, mer eller mindre än 15 h vistelsetid
  • säga upp barnomsorgsplats.
  • acceptera erbjudande om barnomsorg
  • ange och ändrar inkomstuppgifter
  • anger kontaktuppgifter utöver folkbokföring, till exempel e-post och telefonnummer.

Folkbokförd i annan kommun

Om du är folkbokförd i annan kommun och inte kommer att flytta till Orust, men önskar barnomsorg eller grundskola i Orust kommun är du välkommen med din ansökan via e-tjänsten nedan. Vi kommer be din hemkommun om ett yttrande innan vi tar vårt beslut.

Om du planerar att flytta och folkbokföra dig i vår kommun och vill ansöka om barnomsorgsplats till någon av våra förskolor, så gör du det via länken ovan "Elevadministration barnomsorg och skola, Schoolsoft".

Ändra schema i förskola och fritids

Behöver du ändra ditt barns schema? För dig med barn i kommunal förskola, grundskola eller fritidshem använder vi systemet Schoolsoft.

Tänk på att du måste lägga in eller ändra schema med ett dygns framförhållning. Schemat ska visa vilka tider barnet ska vara på förskolan eller fritids.

Schoolsoft App

För lärplattformen finns det en App, Schoolsoft, som du kan ladda ner. I den kan du göra motsvarande saker som i webben, som att lägga och ändra schema. För att få information från förskolan och skolan måste du tillåta notiser från appen i mobiltelefonen.

För att komma igång med appen

  • ladda ner appen
  • sök upp din skolenhet i appen. Börja skriva in Orust så ser du alla enheters namn i en lista
  • om du har flera barn i våra verksamheter så räcker det med att du anger ett av dina barns enhet i appen vid första användningen
  • välj enhet och logga sedan in med BankID