Allmän förskola

Syftet med den allmänna förskolan är att erbjuda alla barn pedagogisk stimulans och en gruppgemenskap. Den allmänna förskolan följer den nationella läroplanen för förskolan.

Regler

Det är en frivillig verksamhet för 3-5 åringar som gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Vi erbjuder plats i förskola med minst 525 timmar per år.

Verksamheten bedrivs fem timmar om dagen tisdag-torsdag klockan 09:00-14:00.

Platsen är avgiftsfri och skolskjuts ingår inte. Lovdagar och stängningsdagar följer det som gäller i förskolan.

Om ditt barn redan har en plats i förskolan reduceras avgiften med 30 %, vilket motsvarande 15 timmar per vecka, från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år under skolans terminstider. Under sommarlovet faktureras avgift enligt barnomsorgstaxan.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.