Kommunala förskolor

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

En liten röd trehjuling står framför en sandlåda. I bakgrunden syns en låg röd träbyggnad. Det finns också ett växthus till vänster.

Förskolan ska vila på demokratins grund. Det handlar till stor del om att pedagogerna ska skapa ett öppet och demokratiskt klimat, där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde.

Alla förskolor arbetar utifrån Förskolans läroplan.

"Förskolans verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik"

Roligt

Vi strävar efter att barnen ska ha roligt med kompisar och att det händer roliga saker på förskolan.

Tryggt

Vi strävar efter att barnen känner sig trygga med pedagogerna, rutiner och förhållningssätt på förskolan.

Lärorikt

Vi strävar efter att allt som händer under dagen ska vara lärande och utvecklande för barnen.

Förskolans arbetssätt

Vi arbetar temainriktat för att ta tillvara barnens intressen och behov, och för att lärandet ska bli mångsidigt och sammanhängande.

Innehållet inom det valda temat fokuserar på matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, drama, sång och musik, rörelse och hälsa.

Att leka är viktigt

Vi jobbar mycket med leken som redskap för barnens utveckling och lärprocesser. Leken stärker barnens förmåga till socialt samspel, konfliktlösning och demokratiskt tänkande.

Utveckling och lärande

Våra förskolor använder ett digitalt verktyg, Schoolsoft, för den pedagogiska dokumentationen. Där följer vi barnens lärprocesser och ser hur vi kan förbättra och utveckla verksamheten.

Schoolsoft ger också föräldrarna möjlighet att ta del av sitt barns utveckling och lärande och information om förskolans verksamhet i övrigt.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.