Fritids, skolbarnomsorg

Vi har fritidshem för barn från förskoleklass till och med årskurs 6. Våra fritidshem finns i anslutning till våra skolor. Vi erbjuder även plats enbart på skollov.

Fritidshemmet är barnomsorg för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet är öppet under den skolfria tiden samt under lovdagar.

E-tjänsten kräver Mobilt BankID.

Du kan

  • ansöka om skolbarnomsorg
  • säga upp skolbarnomsorg
  • acceptera erbjudande om skolbarnomsorg
  • ange och ändrar inkomstuppgifter
  • ange kontaktuppgifter utöver folkbokföring, till exempel e-post och telefonnummer.

Fritidshem under skollov

Önskar du fritidshem bara under skollov? Om ditt barn inte har någon plats i fritidshemmet i vanliga fall men behöver omsorg under lov kan du ansöka om det.

Ansökan om fritidshem under lov

Du ansöker om plats senast en månad före skollovet. Ansvarig rektor ger besked senast två veckor före aktuellt lov om plats kan erbjudas eller inte. Ansökan är bindande. Om du får ett positivt svar kommer avgiften på 75 kronor per dag att debiteras oavsett om du har använt platsen eller inte.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.