Vanliga frågor och svar om barnomsorg

Här hittar du vanliga frågor och svar om våra regler för barnomsorg.

De mest vanliga frågorna vi får

Många vårdnadshavare har samma frågor om våra regler för barnomsorg. Här har vi samlat de mest vanliga frågorna vi får om våra regler för barnomsorg och svaren på frågorna.

Varje rektor beslutar om rutiner för inskolning men vi brukar säga att en inskolning tar ungefär två veckor.

Nej, det kan man inte. Inskolning kan ske tidigast från vecka 32, eftersom de flesta av våra förskolor har stängt veckorna 28-31 och det endast är jouröppet på en eller två av förskolorna.

Nej. Ordinarie avgift gäller från och med första placeringsdagen.

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år, så har barnet rätt till avgiftsfri Allmän förskola med 15 timmar per vecka. Om barnet har förskoleplats 15 timmar per vecka och följer grundskolans läsårstider, så är förskolan avgiftsfri. Om barnet har förskoleplats mer än 15 timmar per vecka, så debiteras avgift enligt maxtaxa med avdrag för 15 timmar per vecka.

Vi justerar din faktura så snart vi kan. Om fakturan hinner skickas till dig innan, så gör vi en justering på din nästa faktura.

Ja, det kan ni. Vid delad faktura beräknas barnomsorgsavgiften utifrån varje hushålls sammanlagda inkomst. Om en av föräldrarna inte har behov av barnomsorg längre, kan avgiften bli högre för den förälder som har kvar sin plats. Avgiften blir aldrig högre än maxtaxan.

Ja, avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad oavsett om barnet är gemensamt eller inte.

Du kontaktar Visma Financial Solutions, som sköter kommunens påminnelse- och inkassohantering, för att upprätta en avbetalningsplan. Kontrollera att du har angett rätt inkomst i Schoolsofts e-tjänst och uppdatera den om den inte stämmer. För ekonomisk rådgivning, så går det också bra att kontakta kommunens individ- och familjeomsorg.

Nej, det får du inte. När du som vårdnadshavare har semester, så ska ditt barn också vara ledigt.

Nej, det får du inte. Barnet är på förskolan för at du ska kunna arbeta eller studera.

Nej. Om du har flexat ut från jobbet, så arbetar du inte. Barnet har då inte rätt att vara i förskolan.

När du som vårdnadshavare är sjuk upp till 7 dagar, har barnet rätt att vara på förskolan enligt planerat schema.

Under vårdnadshavares längre tids sjukdom (mer än 7 dagar), har barnet rätt till förskola 20 timmar per vecka. De 20 timmarna ska vara fördelade på 4-5 dagar med högst 5 timmar per dag. Rektor kan besluta om avvikelse om det finns särskilda behov för det.

Om ett av dina barn är sjukt, så ska övriga syskon också vara hemma. Ett undantag är de barn över 3 år, som har rätt till Allmän förskola med 15 timmar per vecka.

Ja, det friska barnet har rätt att vara på förskolan om någon annan än vårdnadshavarna är hemma hos det sjuka barnet.

Ditt äldre barn får gå kvar enligt ordinarie schema i 10 dagar efter syskons födelse, därefter gäller 15 timmar per vecka.

När platsen inte används under 3 månader, så avslutas den. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom.

Varje förskolas rektor beslutar om tiderna för detta.

Barnet har rätt att vara på förskolan när du arbetar. Eftersom planeringen som timanställd kan vara svår, så är det bra att kontakta rektor för en dialog.

Nej, ditt barn får bara vara på förskolan när du arbetar. Ett undantag från detta är Allmän förskola, 15 timmar per vecka.

Ja. Det händer att kommunen kontaktar arbetsgivare för att kontrollera att de uppgifter som vårdnadshavare har lämnat till oss stämmer.