Grundskola

Vi har fyra kommunala grundskolor och tre fristående grundskolor i kommunen.

En massa gula och blå ballonger släpps upp i luften framför en vit skola.

Vi satsar på att med modern pedagogik och teknik skapa helhet i lärandet och att göra det varierande och lustfyllt. Elever ska med ökad ålder ha ökat inflytande över sitt lärande. Skolan har eleven och elevens lärande i fokus.

Vi har en stående inbjudan till dig att komma till skolan och ta del av vår dagliga verksamhet.

Vi erbjuder:

  • Hög andel legitimerad och behörig personal. Topp 20 i Sverige Lärarförbundets ranking, baserat på officiell statistik från Skolverket.
  • Goda möjligheter att möta olika elevers behov, med välutbyggd och välfungerande elevhälsa med speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, sjuksköterskor, psykolog samt och studie- och yrkesvägledning i egen organisation.
  • Moderna, fina och ändamålsenliga skollokaler.
  • Digitaliserad lärmiljö med en dator per elev från årskurs 3.
  • Stödfunktioner i form av pedagoger, speciallärare, specialpedagoger som stödjer elever med särskilda behov, matematikutveckling, digitalisering och elever med annat modersmål.
  • Våren 2021 gick nästan 89 % av eleverna i årskurs 9 ut med behörighet till gymnasiet.

På den kommunala skolan finns alltid plats för barnen i skolans upptagningsområde. I slutet av januari får du som vårdnadshavare information om skolplacering. Elever som går på anvisad kommunal skola har rätt till skolskjuts om det är långt till skolan.

Även de större skolorna är en skola i det lilla formatet, där alla ser alla. Allas lika värde genomsyrar våra verksamheter. På skolorna finns fritidshem med barn i åldern 6-12 år.

Fristående grundskolor

I vår kommun finns tre fristående grundskolor: Orust Montessoriskola i Henån, Orust Waldorfskola i Slussen och Stensbos skola.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.