Ängås skola

Ängås skola är en F-9 skola som du hittar i Svanesund. Skolan har nära till skog och hav.

Ängås skola

Ängås skola har genomgått en omfattande om- och tillbyggnad. Här finns topputrustade salar med modernaste teknik.

Skolan är ett centrum för samhället. Här finns idrottshall, aula och bibliotek som används flitigt både på dagen och kvällen. Här hittar du även Svanesunds fritidsgård. Intill skolan ligger Ängås förskola.

En gemensam F-9 skola

Elever från förskoleklass till årskurs 9 går i vår fina skola, det är cirka 500 elever. Studiemiljön är lugn och trivsam, vilket visar sig i återkommande höga värden vid våra trivselmätningar. Ängås F-9 är organiserat i arbetslag.

Allas lika värde genomsyrar hela verksamheten. Café- och servicegruppen, som hjälper oss i det dagliga arbetet, är ett viktigt led i detta. På skolan finns elevråd, trygghetsråd, matråd, biblioteksråd samt verksamhetsråd.

Hos oss står hela elevens utveckling i fokus. Vi är en stor skola i det lilla formatet, där alla ser alla. All personal tar ansvar för alla elever. Alla elever är unika. Du får möjlighet att visa dina förmågor och din kunskap på många olika sätt. Pedagogerna på skolan är behöriga och har ett stort engagemang, vilket märks på den höga trivseln.

Kontaktuppgifter

Rektor år F-3
Jane Cervell
Telefon 0304-33 40 59

Rektor år 4-6/Chef modersmål
Sussie Källerfelt
Telefon 0304-33 40 08

Rektor år 7-9
Susanne Hofling
Telefon 0304-33 46 76

Expedition Ängås skola
Telefon 0304-33 48 00

Adress
Rödsvägen 12
472 32 SVANESUND