Anpassad grundskola

Barn som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte når upp till grundskolans kunskapskrav, har rätt att tas emot i den Anpassade grundskolan. I vår kommun är den anpassade grundskolan placerad på Henåns skola.

Utbildning i Anpassad grundskola

Både vårdnadshavare och skolan kan ta upp frågan om utbildning i Anpassad grundskola. Innan ett beslut tas om att ta emot en elev görs fyra olika utredningar: en pedagogisk utredning, en psykologisk utredning, en medicinsk utredning och en social utredning. Utredningarna görs i samråd med vårdnadshavare. Att ta emot en elev i Anpassad grundskola, regleras i Skollagen 7 kapitel § 5. Grundsärskola bytte namn från och med juli 2023 till Anpassad grundskola.

Inriktningar

Anpassad grundskola utgår från en läroplan med kursplan, kunskapskrav och timplan på samma sätt som grundskolans läroplan. I den Anpassade grundskolans kursplan finns två inriktningar: ämnen och ämnesområden.

Efter utbildning i Anpassad grundskola, kan eleven söka till Anpassad gymnasieskola. I vår kommun finns ingen egen Anpassad gymnasieskola, utan du som elev erbjuds utbildning i någon av våra närliggande kommuner.

Ämnesområde

Ämnen

Estetisk verksamhet

Musik, bild och slöjd.

Kommunikation

Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och modersmål.

Motorik

Idrott och hälsa.

Vardagsaktivitet

Hem- och konsumentkunskap och samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap).

Verklighetsuppfattning

Matematik, teknik och naturorienterade ämnen (biologi, fysik och kemi).

Fritidshem

På Henåns skola finns den Anpassade grundskolans fritidshem för elever i årskurs 1-6. Där finns även fritids utifrån LSS för elever över 12 år, som har rätt till korttidstillsyn före och efter skolan och under lov. Korttidstillsyn är en fortsättning på grundskolans fritidsverksamhet.

Mottagningsteam

Den Anpassade grundskolans mottagningsteam består av rektor, psykolog, specialpedagog och kurator. Teamet leds idag av rektor Hanna Lindö vid Ellös skola.

Kontaktuppgifter

Rektor Anpassad grundskola (grundsärskola)
Ihrén Coleman
Telefon 0304-33 45 39