Grundsärskola, anpassad grundskola

Vi finns på Henåns skola. Grundsärskola är en skolform för barn som har svårt att klara grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningen kan bero på utvecklingsstörning eller en betydande och bestående hjärnskada.

Innan ditt barn erbjuds plats

Tillsammans med dig som vårdnadshavare gör vi en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning för att ditt barn ska få utbildning som är anpassad till just hennes eller hans förutsättningar.

Grundsärskola, anpassad grundskola

Utbildningen är anpassad efter varje elevs förutsättningar och den motsvarar så långt det är möjligt den utbildning som ges i grundskolan.

Grundsärskolan har en egen läroplan med kursplan, kunskapskrav och timplan.

Efter grundsärskolan kan eleven söka till gymnasiesärskolan. Orust kommun har ingen egen gymnasiesärskola utan du erbjuds utbildning i någon av våra grannkommuner.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som heter träningsskola. Träningsskolan är till för den som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen.

Träningsskolans kursplan har fem undervisningsområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Kontaktuppgifter

Rektor 4-6 samt Anpassad grundskola/grundsärskolan
Ihrén Coleman
Telefon 0304-33 45 39

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.