Logotyp

Grundsärskola, anpassad grundskola

Vi finns på Henåns skola. Grundsärskola är en skolform för barn som har svårt att klara grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningen kan bero på utvecklingsstörning eller en betydande och bestående hjärnskada.

Innan ditt barn erbjuds plats

Tillsammans med dig som vårdnadshavare gör vi en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning för att ditt barn ska få utbildning som är anpassad till just hennes eller hans förutsättningar.

Grundsärskola, anpassad grundskola

Utbildningen är anpassad efter varje elevs förutsättningar och den motsvarar så långt det är möjligt den utbildning som ges i grundskolan.

Grundsärskolan har en egen läroplan med kursplan, kunskapskrav och timplan.

Efter grundsärskolan kan eleven söka till gymnasiesärskolan. Orust kommun har ingen egen gymnasiesärskola utan du erbjuds utbildning i någon av våra grannkommuner.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som heter träningsskola. Träningsskolan är till för den som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen.

Träningsskolans kursplan har fem undervisningsområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Kontaktuppgifter

Rektor 4-6 samt Anpassad grundskola/grundsärskolan
Ihrén Coleman
Telefon 0304-33 45 39