Logotyp

Årskurs 7-9

7-9 skolan består av tio klasser uppdelade på tre arbetslag. Våra högstadieelever har en egen dator.

Skolgård med mönster på stenläggningen.

Henåns skola och skolgård.

Vi vill ge våra elever goda kunskaper samtidigt som vi vill att de ska få uppleva en positiv social miljö. Viktiga ingredienser i detta är ordning och reda, närhet och en stor portion värme.

Internationella gruppen

På skolan finns en internationell grupp för nyanlända elever. Vi jobbar för att ta vara på människors olika bakgrund, vilket ger en kulturell mångfald.

Vi vuxna på skolan jobbar för att alla elever ska bli sedda. Att agera tidigt och tydligt är vårt sätt att visa på hur vi tycker att man ska vara mot varandra.

Vi har höga krav och förväntningar på våra elever. Nyckeln till framgång är TILLSAMMANS — elev, personal och förälder. Utan ett gott samarbete kan vi inte få Henåns skola att fungera så bra som vi vill.