Logotyp

Årskurs F-3

Årskurs F-3 består av sju klasser och fyra fritidsavdelningar
med barn i åldern 6-12 år. Sammanlagt finns cirka 155 elever.

Henån skola

Henån skola.

Förskoleklasserna har verksamhet måndag-torsdag. De barn som behöver omsorg på fredagar får det på fritids.

Telefonnummer till fritidsavdelningar:

Avdelning

Telefonnummer

För barn i

Bryggan

0304-33 43 24

Förskoleklass B och 1B

Fyren

0304-33 42 66

Förskoleklass A och 1A

Bojen

0304-33 43 68

2B, 3B och uppåt

Vindbryggan

0304-33 43 48

2A, 3B och uppåt