Individuell utvecklingsplan, IUP

Alla elever i våra grundskolor kan skapa en digital individuell utvecklingsplan (IUP) i samarbete med vårdnadshavare och pedagog.

Individuell utvecklingsplan är ett redskap för lärande och utveckling. Den ska visa områden som eleven ska fokusera och lägga ner extra energi på.

Det är obligatoriskt med individuell utvecklingsplan för alla barn i grundskolans årskurser 1-5. För dessa årskurser ska en skriftlig individuell utvecklingsplan upprättas en gång per år. Pedagogen skriver omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till mål i de ämnen och de ämnesområden som eleven har fått undervisning i.

I de årskurser där vi sätter ett betyg (årskurs 6-9) finns inget krav på skriftlig individuell utvecklingsplan.

Vi har valt plattformen Schoolsoft som stöd för IUP-processen. Du som är vårdnadshavare kommer att bli kontaktad av ditt barns mentor eller klasslärare när det är dags för dig att logga in i Schoolsoft.

Vi arbetar med Schoolsoft av flera skäl

  • synliggöra barns och elevers utveckling samt underlätta och förbättra uppföljningen
  • lättare koppla till skolans mål
  • underlätta delaktighet från elever och vårdnadshavare
  • få en smidig kanal för dialog mellan hem och skola
  • stödja en likvärdighet i dokumentation samt ett gemensamt professionellt språkbruk

Schoolsoft är ett IT-stöd för IUP-processen som gör samarbetet kring lärandet smidigare, där IUP, mål, dialog och utveckling ingår. Förberedelser och omdömen inför utvecklingssamtal blir enklare. Arbetet kring IUP och målen underlättas och uppföljning, reflektion och dialog når alla..

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.