Miljön i skolan

I våra skolor satsar vi på att med modern pedagogik och teknik skapa helhet i lärandet och att göra det varierande och lustfyllt.

Eleven ska med ökad ålder ha ökat inflytande över sitt lärande. Skolan har eleven och elevens lärande i fokus.

Avgiftsfri skola

Den obligatoriska skolan ska vara avgiftsfri. Det får enligt Skolinspektionen förekomma enstaka inslag som medför obetydlig kostnad för eleverna.

Arbetsmiljö

Vi eftersträvar en trivsam och bra arbetsmiljö för elever och personal. Vi räknar med att du som vårdnadshavare stöttar oss i detta arbete. En grundförutsättning för allas studiero, trygghet och trivsel är att vi följer våra gemensamma trivselregler.

Allergi

Vi förväntar oss att du visar hänsyn för dem som är överkänsliga. Vi tillåter inte nötter i våra lokaler.

Stöldbegärligt gods

Stöldbegärliga egna föremål tar skolan inte ansvar för.

Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning

Skolan tar inte hand om eller ansvarar för elevernas utrustning. Den undervisande läraren bedömer om elevernas mobiltelefoner eller annan teknisk utrustning, får användas i skolarbetet under lektionstid.

Skadegörelse

Skadegörelse ersätts av den skyldige beroende på orsak och ålder.

Tobaksfri skola

På skolan och skolans område råder enligt lag totalt förbud mot rökning och snusning. Detta gäller både elever och vuxna.

Om elev ertappas med att röka eller snusa kontaktas hemmet.

Mopeder och cyklar

Moped- och cykeltrafik är inte tillåtet inom skolans område. Skolan har inga försäkringar som täcker skadegörelse på mopeder och cyklar.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.