Samverkan skola och hem

Hemmet och skolan måste samverka för elevens bästa. Vi har en stående inbjudan till dig att komma till skolan och ta del av vår dagliga verksamhet.

Information från skolan skickas hem med eleven i form av veckobrev och månadsbrev eller via Lärplattform skola och förskola, Schoolsoft och e-post.

Kontakta alltid skolan vid

Sjukdom

Det är viktigt att du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn före första lektionen för dagen.

Sjukanmälan görs företrädesvis via Schoolsofts app eller webbplats. Information och inloggningsuppgifter fås på respektive skolexpedition. Om du inte har tillgång till Schoolsofts app eller webbplats, kontakta respektive skolas expedition.

Tänk på att sjukanmälan inte automatiskt gäller för mer än en dag. Du kan anmäla för max fem dagar vid samma anmälningstillfälle.

Ledighet

Skolverket kom med nya riktlinjer hösten 2012 vad gäller ledighet under terminerna. Riktlinjerna innebär att vi kommer att hålla en restriktiv linje vid ansökan om ledighet. Det är av avgörande vikt att eleverna deltar fullt ut i skolans verksamhet.

Schoolsoft

Ansökan om ledighet och sjukanmälan gör du via e-tjänsten Lärplattform skola och förskola, Schoolsoft.

När eleven flyttar

Det är vårdnadshavarnas ansvar att meddela skolan och lämna in en flyttningsanmälan. Anmälan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Blanketten finns på skolans expedition.

Möten och samverkan

Under läsåret har vi möten med dig som vårdnadshavare. Detta samarbete sker på tre olika nivåer.

 1. För den enskilde eleven mellan vårdnadshavare och lärare. Det viktigaste mötet är utvecklingssamtalen.
 2. På klassnivå är föräldramöten och andra gemensamma aktiviteter den dominerande formen.
 3. På skolnivå finns det verksamhetsråd.

Verksamhetsråd

Verksamhetsrådet består av representanter för elever, föräldrar, personal samt rektor. Möten hålls 2-3 gånger per termin. På föräldramötet utses representanter till Verksamhetsrådet.

Föräldramöte

Här är samarbetet mellan alla familjer lika viktigt som samarbetet mellan lärare och familjen.

Utvecklingssamtal

Vi har minst ett utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare varje termin.

Vid utvecklingssamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan (IUP) i samarbete mellan vårdnadshavare, elev och mentor. Inför samtalet ger undervisande lärare ett skriftligt omdöme, som elev och vårdnadshavare har möjlighet att kommentera.

Schoolsoft för samverkan med skola och förskola

Vi använder den webbaserade tjänsten Lärplattform skola och förskola, Schoolsoft som redskap.

Systemet har två ingångar beroende av vad du som vårdnadshavare vill utföra.

Ingången för elevadministration är till för ärenden kring ansökan och uppgifter om ditt barn och dig som vårdnadshavare.

Ingången till lärplattformen används för kontakt med förskola, skola och för att följa och hantera det som gäller ditt barn.

Du loggar in med BankID

Elevadministration, Schoolsoft

I Elevadministration

 • Ansöker du om barnomsorg.
 • Anger och byter du omfattningsgrad, dvs. mer eller mindre än 15 h vistelsetid.
 • Säger du upp barnomsorgsplats.
 • Gör du skolval och ansöker om skola.
 • Accepterar du erbjudande om barnomsorg eller skolplacering.
 • Anger och ändrar du inkomstuppgifter.
 • Anger kontaktuppgifter utöver folkbokföring till exempel mejl och telefonnummer.

Ingången till Elevadministration kan du använda via smart mobil, surfplatta eller dator

Lärplattform, Schoolsoft

När ditt barn har en placering i barnomsorg eller går på en förskola eller skola så använder du Lärplattformen där du

 • Lägger till och ändrar dina omsorgschema i förskola och fritidshem, samt lämnar meddelanden kring lämning och hämtning.
 • Gör frånvaroanmälan.
 • Tar del av nyheter och vad som pågår i verksamheten.
 • Ser matsedel.
 • Ser barnens schema.
 • Ser skoluppgifter och omdömen.
 • Kommunicerar med förskolan och skolan och tar del av information.
 • Ansöker om ledighet för dina barn.

App för Schoolsofts lärplattform

För lärplattformen finns det även en App, Schoolsoft, som du kan ladda ner. I den kan du göra motsvarande saker som i webben. För att få information från förskolan och skolan måste du tillåta notiser från appen i mobiltelefonen.

För att komma igång med appen

 • Ladda ner appen
 • Sök upp din skolenhet i appen. Börja skriva in Orust så ser du alla enheters namn i en lista (om du har flera barn i våra verksamheter så räcker det med att du anger ett av dina barns enhet i appen vid första användningen).
 • Välj enhet och logga sedan in med BankID.