Skolval förskoleklass

Ett halvår innan det är dags för ditt barn att börja förskoleklass får du information hem till dig på posten.

Karta över skolområdena i Orust kommun.

Skolområden på Orust, Ellös, Henån, Varekil och Ängås (Svanesund)

Det finns fyra kommunala grundskolor, till en är barnet hänvisad utifrån sin folkbokföringsadress.

Du kan se våra skolors upptagningsområden i kartan.

Elev som väljer den skolan kommunen har placerat och som bor utanför den avgränsade zongränsen till skolan, har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Väljer elev en annan skola, avsäger eleven sig rätten till skolskjuts. Men kommunen kan, efter ansökan, bevilja skolskjuts om det kan ske utan om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Du ansöker till våra kommunala förskoleklasser via e-tjänsten Elevadministration barnomsorg, skola, Schoolsoft.

 

Fristående skola eller annan kommun

Vill du ansöka till en fristående skola eller en skola i annan kommun kontaktar du den aktuella skolan.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.