Studie och yrkesvägledning i grundskolan

Du som går i år 7-9 får studie- och yrkesvägledning på din skola.

Vägledningens syfte är att du ska få kunskap om din omvärld, samt skaffa dig verktyg för att kunna fatta beslut för och göra så bra och medvetna studie- och yrkesval som möjligt. Detta sker genom enskilda samtal, studiebesök, gymnasieinformation och PRAO.

Studie- och yrkesvägledning innefattar

  • vägledning
  • information om studier och yrken
  • arbetslivskontakter
  • elevvårdande arbete

PRAO

PRAO betyder Praktisk Arbetslivsorientering och syftar till att ge dig en inblick i arbetslivet och chans att få prova på olika yrken. Det är viktigt att vara ute i god tid när du söker PRAO plats och att välja en arbetsplats som du tycker verkar intressant. Det bästa brukar vara att själv besöka arbetsplatsen och fråga om prao plats. Det går naturligtvis också bra att ringa om du inte har möjlighet att besöka arbetsplatsen.

Tiden på PRAO platsen ska vara max 35 timmar per vecka. Tiden ska vara förlagd mellan klockan 06:00 och 20:00 och lunchrasten ska vara minst 30 minuter lång.

Gymnasieinformation år 9

Information inför valet till gymnasiet i januari i år 9 får du genom:

  • föräldramöte
  • öppet hus på gymnasieskolorna se respektive skolas webbplats
  • gymnasiemässa till exempel i Göteborg och Uddevalla
  • du har möjlighet till enskilda studiebesök "skuggning"