Checklista gymnasieval

Inför studiebesök och öppet hus vid gymnasieskolorna kan det vara bra att ha med sig en egen checklista.

Checklista:

 • Vilket program besöker jag
 • Vilka inriktningar erbjuds
 • Finns det skolsköterska och i så fall var och hur ofta
 • Finns det studie- och yrkesvägledare och i så fall var och hur ofta
 • Finns det kurator och i så fall var och hur ofta
 • Finns det specialpedagog och i så fall var och hur ofta
 • Finns det speciallärare och i så fall var och hur ofta
 • Finns det matsal och i så fall var
 • Finns det bibliotek och i så fall var
 • Finns det möjlighet att läsa Ma B, En B, Hi A, Ma C, En C, Nk B
 • Finns det möjlighet att läsa moderna språk och vilka
 • Finns den tekniska utrustning som behövs för att få en bra utbildning
 • Vad har jag för möjligheter till studier efter utbildningen
 • Kan jag få arbete efteråt
 • Har jag praktik (gäller teoretiska program)
 • Var får jag APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
 • Hur många av APL veckorna är på ett företag
 • Finns det möjlighet till extra stöd i svenska, matematik och engelska
 • Hur stor del av kurserna är lärarledda
 • Sätts det in vikarie när lärare är sjuka
 • Får eleverna tillgång till egna läroböcker och på vilka kurser
 • Har skolan någon uttalad pedagogisk profil och vad innebär den
 • Hur kan föräldrar komma i kontakt med skolan
 • Hur ofta har skolan utvecklingssamtal
 • Hur många brukar söka utbildningen

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.