Val av skola, skolval

På våra kommunala skolor finns alltid plats för barnen i skolans upptagningsområde. Om du vill har du möjlighet att välja en annan kommunal skola, fristående skola eller skola i annan kommun till ditt barn.

Karta som visar kommunens skolområden.

Skolområden på Orust för våra skolor i Ellös, Henån, Varekil och Ängås i Svanesund.

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform. Den ska väcka barnets utveckling och lärande samt vara grund för den fortsatta skolgången. Den är avgiftsfri och minst 525 timmar om året. Förskoleklassen har samma terminer och lovdagar som grundskolan.

Ett halvår innan det är dags att börja förskoleklass får du information hem till dig på posten. Ditt barn är hänvisad till en skola utifrån folkbokföringsadressen. Du kan välja en annan skola.

Du ansöker till våra kommunala förskoleklasser via e-tjänsten Elevadministration barnomsorg, skola, Schoolsoft.

Grundskola

Det finns fyra kommunala grundskolor, till en är eleven hänvisad utifrån sin folkbokföringsadress.

Du kan se våra skolors upptagningsområden i kartan.

Elev som väljer den skolan kommunen har placerat och som bor utanför den avgränsade zongränsen till skolan, har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Väljer elev en annan skola, avsäger eleven sig rätten till skolskjuts. Men kommunen kan, efter ansökan, bevilja skolskjuts om det kan ske utan om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Du ansöker till våra kommunala skolor via e-tjänsten Elevadministration barnomsorg, skola, Schoolsoft.

Byta skola

Vid önskemål om att byta skola inom våra kommunala skolor använder du e-tjänsten Elevadministration barnomsorg, skola, Schoolsoft.

Nyinflyttad

Du som flyttar in i Orust kommun ansöker till våra kommunala skolor via e-tjänsten Elevadministration barnomsorg, skola, Schoolsoft.

Fristående skola eller en skola i annan kommun

Om du vill välja en fristående skola eller en skola i annan kommun ansöker du själv till den önskade skolan. Vid val av annan skola kan rätten till skolskjuts upphöra.

Folkbokförd i annan kommun

Om du är folkbokförd i annan kommun men önskar gå i skola i Orust kommun är du välkommen med din ansökan. Använd blanketten Ansökan om skola i Orust kommun för elev som stadigvarande är folkbokförd i annan kommun. Vi kommer be din hemkommun om ett yttrande innan vi tar vårt beslut.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.