Vanliga frågor och svar om fritidsplats

Här hittar du vanliga frågor och svar om våra regler för fritidsplats.

De mest vanliga frågorna vi får

Många vårdnadshavare har samma frågor om våra regler för fritidsplats. Här har vi samlat de mest vanliga frågorna vi får om våra regler för fritidsplats och svaren på frågorna.

Det tar ungefär två veckor från att ansökan har kommit in tills ditt barn har en fritidsplats.

Nej, det är endast barn som har en fritidsplats som är välkomna till fritids.

Vi justerar din faktura så snart vi kan. Om fakturan hinner skickas ut ändå, görs en justering på din nästa faktura.

Ja, det går bra. Vid delad faktura beräknas barnomsorgsavgiften utifrån varje hushålls sammanlagda inkomst. Om en av vårdnadshavarna inte längre har behov av barnomsorg, kan avgiften bli högre för den vårdnadshavare som har kvar sin plats, dock aldrig mer än maxtaxan.

Ja, avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad oavsett om barnet är gemensamt eller inte.

Du kontaktar Visma Financial Solutions, som sköter kommunens påminnelse- och inkassohantering, för att upprätta en avbetalningsplan. Kontrollera att du har angett rätt inkomst i Schoolsofts e-tjänst och uppdatera den om den inte stämmer. För ekonomisk rådgivning, så går det också bra att kontakta kommunens individ- och familjeomsorg.

Nej, det får du inte. När du som vårdnadshavare har semester, så ska ditt barn också vara ledigt.

Nej, det får du inte. Barnet är på fritids för at du ska kunna arbeta eller studera.

Nej. Om du har flexat ut från jobbet, så arbetar du inte. Barnet har då inte rätt att vara på fritids.

Nej, du har inte rätt att ha barn på fritids om du är föräldraledig för yngre syskon.

Under vårdnadshavares längre tids sjukdom (mer än 7 dagar), behåller barnet sin fritidsplats. Barnets totala vistelsetid i skola och fritids förutsätts dock inte överstiga 8 timmar per dag. Rektor kan besluta om avvikelse om det finns särskilda behov för det.

Ja, det friska barnet har rätt att vara på fritids om någon annan än vårdnadshavarna är hemma hos det sjuka barnet.

När platsen inte används under 3 månader, så avslutas den. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom.

Ja, det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att meddela fritids vilka tider ditt barn behöver omsorg. Ändringar i schemat ska göras minst två veckor i förväg och görs via Schoolsoft. Gäller det en ändring vid enstaka tillfälle, så görs det i samråd med fritids.

Ja, pedagogerna på fritids hjälper gärna till och visar hur man gör när man registrerar schema, säg bara till.

Barnet har rätt att vara på fritids när du arbetar. Eftersom planeringen sm timanställd kan vara svår, så är det bra att kontakta rektor för en dialog.

Nej, ditt barn får bara vara på fritids när du arbetar.

Ja, vi erbjuder lovfritids. Ansökan ska göras senast en månad före skollovet via vår e-tjänst. Ansökan är bindande och avgift kommer debiteras med 75 kronor per dag, oavsett om platsen har använts eller inte.

Nej. eleven har inte rätt att få skolskjuts till och från fritids. Fritids är skolbarnsomsorg och det är vårdnadshavares ansvar att lämna och hämta sitt barn på fritids.

JNej, det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ditt barn kommer till aktiviteter utanför fritids.

Barnet kan gå på fritids till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Om platsen inte sägs upp, så avslutas den på vårterminens sista dag.

Ja. Det händer att kommunen kontaktar arbetsgivare för att kontrollera att de uppgifter som vårdnadshavare har lämnat till oss stämmer.