Logotyp

Så här jobbar vi på Varekils skola

På Varekils skola och fritidshem arbetar vi för god arbetsmiljö, hög måluppfyllelse och känd och tydlig organisation som genomsyrar hela verksamheten.

GRETA är vår värdegrund och står för Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar.

Vår lärplattform är Unikum, där information finns kring elevernas kunskapsutveckling.

Närvaro och frånvaro registreras via Skola 24. På skolan finns elevråd, trygghetsråd, biblioteksråd och verksamhetsråd.

F-2 har god tillgång till datorer. Från åk 3-6 har man en egen dator.
De flesta klassrum är utrustade med interaktiva tavlor - Smartboards.

Elevhälsa

I skolans lokala elevhälsoteam arbetar rektor, skolkurator, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog. Vi är tillgängliga för elever, föräldrar och personal.

Arbetet är inriktat på att främja hälsa hos alla barn genom till exempel förebyggande insatser. Extra fokus har vi på de elever som av olika anledningar har behov av stöd och hjälp i skolsituationen.

Elevråd

Målsättning

Att öka elevernas trivsel genom ökat inflytande och ansvarstagande för eleverna. Träning i demokrati.

Deltagare

Två representanter från varje klass från år 2, samt två lärare och en måltidsrepresentant.

Uppgifter

Föra fram klassens synpunkter och förslag om skolans verksamhet och trivsel. Ta med sig svar, frågor eller uppgifter från elevrådet till sina klasser.

Trakasserier och kränkningar

Rektor är ansvarig för att plan för arbetet med att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar upprättas, genomförs och efterlevs. Ansvaret för genomförandet av planens olika delar delas upp på personalen. Rektor har det yttersta ansvaret.