Gymnasium

Du som bor i Orust kommun söker i första hand till gymnasieskolor inom Fyrbodal.

Du är förstahandsmottagen till gymnasieskolor som ligger inom Fyrbodal, du kan även ansöka om att bli förstahandsmottagen på Nösnäs gymnasieskola i Stenungsund via särskilda skäl, men det är upp till mottagande skola att avgöra om de särskilda skälen beviljas eller avslås.

Gymnasieguiden

I gymnasieguiden hittar du information om inriktningar och program.

Om du söker till gymnasieskolor i andra kommuner kommer du att bli andrahandsmottagen. Detta gäller inte om du söker till friskolor med riksintag och utbildningar som inte erbjuds inom samverkan.

Om du behöver resa till din skola kan du beställa busskort eller ansöka om resebidrag. Har du långt till din skola kan du ansöka om inackorderingsbidrag.

Kontaktuppgifter

Tf. Rektor
Anna Olsson
Telefon 0304-33 45 32
e-post: anna.olsson2@orust.se

Studie- och yrkesvägledning
Olof Danielski
Telefon 0304-33 40 00

Adress
Skolvägen 1
473 32 HENÅN