Logotyp

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ansvar att hjälpa ungdomar mellan 16-20 år som inte har gymnasieexamen att få en sysselsättning.

Ungdom åker skateboard i motljus.

Här kan du läsa om på vilka sätt kommunen kan hjälpa dig.

Skola

På Orust gymnasieskola kan vi erbjuda studier. Vi har introduktionsprogrammet där vi erbjuder enstaka kurser för att antingen bli behörig till gymnasiet eller för att läsa enstaka gymnasiekurser. På introduktionsprogrammet kan man även ha praktik. Läser du på introduktionsprogrammet är du berättigad till CSN.

På gymnasieskolan har vi en Studie- och yrkesvägledare och en kurator. Studie- och yrkesvägledaren kan erbjuda samtal gällande studier och arbete. Av kuratorn kan du få råd och stödsamtal. Det är studie och yrkesvägledaren och kuratorn som tillsammans kallar dig till ett första möte. På ett första möte pratar vi om vad du har gjort tidigare och vad du vill ha hjälp med framöver.

Arbetsliv

Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för människor som är utan arbete. Du kommer till oss efter kontakt med skolan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Samordningsförbundet Väst. Inom enheten finns det platser för arbetsträning inom våra arbetslag, i kommunen eller på privata företag. Vi är också behjälpliga vid skrivande av CV och personligt brev.

Rehabvägledare

Rehabvägledaren är ett individuellt stöd för dig och vi träffas för kartläggande, motiverande och vägledande samtal och gör upp en gemensam planering. Rehabvägledaren kan till exempel söka efter praktik/arbetsträningsplats, hjälpa till och skriva CV/personligt brev, följa med på studiebesök, hjälpa till med kontakter med myndigheter, vården, arbetsgivare med mera.

Utredning av arbetsförmåga

I vår utredningsenhet tittar vi tillsammans på dina förutsättningar för arbete och/eller studier. Utredningen bygger på aktiviteter och arbetsliknande situationer och samtal. Utredningarna genomförs i Uddevalla eller lokalt i samarbete med Orust kommun.

Individ och familjeomsorgen

Försörjning Om du inte har tillräckligt med pengar för att klara din vardag kan du göra en ansökan för försörjningsstöd. Du kan också få hjälp med sysselsättning och stöd i att söka arbete. Om du behöver hjälp att få pengarna att räcka till kan du ansöka om förmedling eller insatsen råd och stöd. Om du är bostadslös kan du ansöka om boende och/eller få stöd i ditt bostadssökande. Detta gäller dig som är över 18 år och som inte studerar och inte har annan försörjning.

Stöd och behandlingsgruppen

Om du har bekymmer/tankar gällande ditt eget eller närståendes missbruk (alkohol, droger, medicin) eller spelmissbruk kan du ansöka om behandling eller rådgivning/stöd. Om du utsätts för våld (psykiskt eller fysiskt) eller har en nära anhörig som utsätts kan du ansöka om stöd och rådgivning.

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Om du har en omfattande funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Socialpsykiatri

Om du har psykisk ohälsa kan du ansöka om kontaktperson och boendestöd.

Kontakt med vägledare

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att komma i kontakt med rätt hjälp. Kontaktuppgifter till vårt kontaktcenter finns längst ned på sidan under "Kontakt".

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § Skollagen (2010:800).

Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Huvudansvaret för aktivitetsansvaret ligger under Sektor Lärande och det administrativa arbetet utförs på Orust gymnasieskola med ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten.