Interkommunal ersättning och bidrag

Bidragsbelopp för enskild verksamhet och interkommunal ersättning.

För barn som är folkbokförda i Orust kommun och väljer förskola, fritidshem eller skola i annan kommun betalas ersättning ut enligt beslutat belopp till den enskilda verksamheten eller mottagande kommun.

Bidragsbeloppen

Bidrag till enskild verksamhet med mera utanför Orust kommun

Verksamhet

Ersättning per barn och år 2024

Förskola, 1-5 år

164 639 kronor

Fritidshem, skolbarnsomsorg

68 012 kronor

Förskoleklass

95 434 kronor

Grundskola, år 1-3

124 667 kronor

Grundskola, år 4-6

127 002 kronor

Grundskola, år 7-9

137 892 kronor

Gymnasieskolans IM-program

260 978 kronorBidrag till pedagogisk omsorg utanför Orust kommun

Verksamhet

Ersättning per barn och år 2024

Pedagogisk omsorg, barn 1-5 år

104 318 kronor

Pedagogisk omsorg, barn 6-12 år

49 501 kronor

Interkommunal ersättning för förskola, grundskola med mera

Verksamhet

Ersättning per barn och år 2024

Förskola, 1-5 år

154 643 kronor

Fritidshem, skolbarnsomsorg

64 162 kronor

Förskoleklass

90 032 kronor

Grundskola, år 1-3

117 610 kronor

Grundskola, år 4-6

119 813 kronor

Grundskola, år 7-9

130 087 kronor

Gymnasieskolans IM-program

246 206 kronorKontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.