Logotyp

Interkommunal ersättning och bidrag

Bidragsbelopp för enskild verksamhet och interkommunal ersättning.

För barn som är folkbokförda i Orust kommun och väljer förskola, fritidshem eller skola i annan kommun betalas ersättning ut enligt beslutat belopp till den enskilda verksamheten eller mottagande kommun.

Bidragsbeloppen

Bidrag till enskild verksamhet med mera utanför Orust kommun

Verksamhet

Ersättning per barn och år 2023

Förskola, 1-5 år

153 365 kronor

Fritidshem, skolbarnsomsorg

64 730 kronor

Förskoleklass

90 467 kronor

Grundskola, år 1-3

115 430 kronor

Grundskola, år 4-6

117 717 kronor

Grundskola, år 7-9

127 540 kronor

Gymnasieskolans IM-program

204 172 kronorBidrag till pedagogisk omsorg utanför Orust kommun

Verksamhet

Ersättning per barn och år 2023

Pedagogisk omsorg, barn 1-5 år

101 287 kronor

Pedagogisk omsorg, barn 6-12 år

46 710 kronor

Interkommunal ersättning för förskola, grundskola med mera

Verksamhet

Ersättning per barn och år 2023

Förskola, 1-5 år

144 064 kronor

Fritidshem, skolbarnsomsorg

61 066 kronor

Förskoleklass

85 346 kronor

Grundskola, år 1-3

108 896 kronor

Grundskola, år 4-6

111 054 kronor

Grundskola, år 7-9

120 321 kronor

Gymnasieskolans IM-program

192 615 kronor