Logotyp

Specialkost

Vi har som mål att skapa en trygg och säker måltidshantering för barn och elever som har allergier och överkänslighet mot livsmedel.

Bild med exempel på specialkost

Ny ansökan om specialkost och förnyelse av läkarintyg görs inför varje läsårsstart via vår e-tjänst längre ner på sidan. Undantag för krav om ny ansökan och förnyelse av läkarintyg, är diagnostiserad celiaki då detta är en livslång och kronisk sjukdom.

Kostintyg och läkarintyg

För specialkost och anpassade måltider ska alltid ett kostintyg fyllas i för att säkerställa en korrekt hantering i våra kök som tillagar maten. Kostintyget fylls i av vårdnadshavare eller myndig elev via vår e-tjänst längre ner på sidan.

Det är viktigt att barn med rätt till specialkost och anpassade måltider får den mat de mår bra av. Vi har krav på läkarintyg för att få specialkost.

Vi kräver inte läkarintyg vid laktosintolerans eller behov av anpassade måltider av etiska eller religiösa skäl. Vid behov av anpassade måltider erbjuds vegetarisk mat eller mat fri från fläsk.

Vid önskemål om måltider vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), kontaktar du skolhälsovården för en dialog och bedömning av behovet. Skolsköterskan skriver ett intyg som lämnas till kostenheten om behovet finns. För detta behovet erbjuds en rullande veckomatsedel.

Att tänka på vid specialkost eller anpassade måltider

Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillagas kommer inte alltid tillgodo för de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder till ett ökat matsvinn, högre kostnader och sämre resursutnyttjande.

Därför är det viktigt att du anmäler, till köket, om ditt barn ska vara frånvarande. Har ditt barn varit frånvarande under en veckas tid, utan att du anmält detta, kommer specialkosten eller den anpassade måltiden att upphöra.