Mobbning, trygghet, säkerhet

Om du får veta att ditt eller någon annans barn blir kränkt i skolan förväntar vi oss att du kontaktar oss omgående.

Skolans trygghetsarbete

Vi har trygghetsgrupper bestående av personal som arbetar för att upptäcka och sätta stopp för diskriminering och annan kränkande behandling. Alla på skolan ska arbeta aktivt för en skolmiljö som förebygger mot all slags kränkande behandling.

  • Mentor har ett särskilt ansvar för sina elevers trivsel.
  • När en kränkning upptäckts har mentor ett samtal med de inblandade och föräldrarna kontaktas.

Värdegrund

Alla elever är hjärtligt välkomna och vi ska tillsammans arbeta för att alla når så långt det är möjligt efter vars och ens maximala potential. Vi ska ha höga förväntningar på alla elevers möjlighet till lärande och ge stöd för detta.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.