Logotyp

Paraplyresursen, en pedagogisk resurs

Alla pedagoger inom förskola och skola kan vända sig till Paraplyresursen för stöd, rådgivning och inspiration för att arbeta förebyggande och stödjande.

Vårt fokus är barn och elevers användning av digitala lärverktyg samt den språkliga och matematiska utvecklingen.

Paraplyresursen, en unik satsning på samverkan när det gäller barn och elevstöd. Här har vi samlat våra pedagogiska stödresurser Språkotek, Mattetek och Skoldatatek. Språkoteket samt Matteteket finns på Henåns skola och Skoldatateket är mobilt.

En pedagogisk resurs

Idén med Paraplyresursen är att våra pedagoger kan låna material, få inspiration och konsultation av kunniga stödpedagoger. På Paraplyresursen kan pedagogerna även testa och pröva materialet och samtidigt få handledning både ensamma eller i sin arbetsgrupp.

Språkotek, stöd för språkutveckling

Språkoteket är ett stöd för våra pedagoger inom förskola och förskola. De har möjlighet att låna en mängd olika pedagogiskt material för att stödja och främja barns språkutveckling.

Materialet passar alla barn och elever, men i synnerhet de som är i extra behov av språkstimulans som till exempel språkförsening eller annat hemspråk. 

Exempel på vad som lånas ut är material som tränar munmotorik, språkljud, ord och begrepp, berättande, språklig medvetenhet och kompletterande kommunikation med tecken och bilder.

Specialpedagoger som ansvarar för språkoteket kan, förutom utlåning av material, ge konsultationer eller ta emot besök av grupper och arbetslag.

MatteTek, stöd matematikutveckling

MatteTeket finns som stöd för pedagoger att utveckla sitt arbete med att hjälpa barn och elever att uppleva, förstå och resonera matematik genom elevaktiva och varierande arbetssätt. Målet med verksamheten är att stimulera alla barns och elevers förståelse och intresse för matematik, samt att förebygga svårigheter. MatteTeket är en del av Matematikutvecklarens uppdrag och vänder sig till pedagoger från förskolan till gymnasiet.

Orust skoldatatek, en pedagogisk verksamhet

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik och kunskaper om IT är i centrum. Skoldatateket vänder sig till pedagoger som undervisar elever i grundskolan och gymnasiet som har behov av särskilt stöd, främst med fokus på koncentrationssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter. Skoldatatekets specialpedagog arbetar på uppdrag från skolans elevhälsoteam och åker runt till de olika skolorna där elever och pedagoger får stöd och vägledning.

Språkotekets lokal med bokhyllor och röd stor rund matta på golvet.
Språkotekets lokal med bokhyllor och bord.
Språkotekets lokal med hyllor där man lägger böcker.