Logotyp

Skolskjuts

Alla som är i behov av skolskjuts måste ansöka om det. De flesta elever beviljas resa med våra skolbussar och behöver därför inget busskort. De elever som beviljas resa med Västtrafiks kollektivtrafik tilldelas busskort.

Både skolbussar och kollektivtrafiken körs av Connect Bus AB.

Zoner

Det finns zoner runt varje kommunal grundskola. Utifrån folkbokföringsadressen är eleven grundplacerad på en kommunal skola.

Den som bor utanför zongränsen är skolskjutsberättigad. Vid behov ska en ansökan göras.

Den som väljer en annan skola i kommunen avsäger sig rätten till skolskjuts. Men kan efter ansökan beviljas skolskjuts.

Karta över zoner

Kartan visar upptagningsområden för kommunala grundskolor. Elever som är bosatta inom den röda linjen runt varje skola förväntas gå eller cykla till skolan.

Vad händer om du glömt något på bussen?

Om du glömmer något på bussen, kontakta hittegods vardagar kl 07.00-11.30 på telefon 0700-47 99 83.