Starta enskild verksamhet

Bidrag beräknas efter samma grunder som vi använder vid fördelning av resurser till vår egen verksamhet av samma slag.

Bidragsreglerna bygger på ökad tydlighet, öppenhet och likabehandling vid fördelning av resurser.

Riksdagen fattade 2009 beslut om ett förtydligande av skollagens bestämmelser och nya bidragsregler för fristående skolor, förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Dessa bidragsregler ligger till grund för vår beräkningsmodell.

Extra medel

Extra medel för barn i behov av extra stödinsatser kan sökas.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.