Prövning

Har du redan kunskaper i en kurs kan du göra en prövning inom vuxenutbildningen.

Prövningsperioder

Ansökan är öppen mellan 11 september och 8 oktober 2023.

Prövningen genomförs vecka 42 till 46.

En prövning kan göras i kurser som är godkända av Skolverket. En prövning är en bedömning av dina kunskaper i ett ämne i grundläggande nivå eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg.

Hur går en prövning till?

Att göra en prövning innebär att du först läser in dig på en kurs eller ämne på egen hand för att sedan göra prövningen som kan ske både skriftligt och/eller muntligt. En prövning kan göras på olika sätt och det är skolan som fattar beslut om hur en prövning ska gå till.

Syftet med prövningen är att du ska visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer eller praktiska moment.

  1. En prövning kan ge betyg i en ny kurs som kan ingå i ditt slutbetyg eller examen.
  2. En prövning kan höja ett underkänt betyg eller godkänt betyg du redan har.

Anmälan till prövning

Anmälan till prövning görs i e-tjänsten, länk hittar du i rutan Självservice. Det är viktigt att du har tillgång till dina betyg då de ska bifogas i ansökan digitalt eller skickas in med post. Mer information finns i ansökan. Avgiften för prövningen ska betalas innan prövningen startar.

Vi genomför enbart prövning av pågående kurser.

Kostnad

500 kronor per prövningstillfälle.

Erlagd avgift för prövning betalas inte tillbaka.

Du är avgiftsbefriad om du

  • Gått ut grundskolan och inte uppnått kursplanens mål för år nio i det ämne prövningen gäller.
  • Inte fått godkänt betyg eller fått betyget F i gymnasieskolan, i den kurs prövningen gäller.
  • Studerar på kommunal vuxenutbildning och inte fått godkänt betyg, eller fått betyget F, på den kurs prövningen gäller.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.