Studiestöd

Du som studerar kan få ekonomiskt stöd för att underlätta studietiden, du ansöker om studiemedel från CSN. CSN är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd.

Studiemedel

Studiemedel kan du söka från och med höstterminen du fyller 20 år, till och med det år du fyller 60 år. Studiemedlet består av två delar, ett bidrag och ett lån.

Heltid eller deltid

Du kan söka studiemedel för heltids- eller deltidsstudier.

Studietakt

  • heltid 100 procent, minst 400 poäng per termin
  • deltid 75 procent, 300 poäng per termin
  • deltid 50 procent, 200 poäng per termin

Omställningsstudiestöd

Från och med 2022-10-01 kan du söka CSNs nya studiestöd omställningsstudiestöd.

Detta är till för dig som arbetar men vill studera för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det kan vara allt ifrån att läsa en kurs för att bredda din kompetens till att läsa en helt ny utbildning.

Mer information finns på CSNs webbsida.

Studiestartsstöd

Vid ansökan av studiestartsstöd kontaktar du studie- och yrkesvägledare.

Frånvaro

Du som studerar på vuxenutbildningen ska meddela din lärare om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn.

Om du studerar med studiestöd från CSN och behöver stanna hemma från skolan för att du är sjuk eller vård av barn då gäller följande:

  • Meddela din lärare
  • Om du är sjuk: Anmäl dig första sjukdagen till Försäkringskassan
  • Vård av barn: Anmäl dig första dagen som du är hemma till CSN

Kopia på läkarintyg lämnas till din lärare eller till receptionen på vuxenutbildningen, Skolvägen 1, Henån.

Anmälan till Försäkringskassan eller CSN görs endast om du studerar med studiestöd från CSN.