Fristående kurser

Du kan läsa in fristående kurser på grundskolenivå och från gymnasieskolan hos oss.

Grundläggande kurser

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar årskurs 7-9 och är till för dig som saknar grundskolekompetens.

När du har blivit antagen gör vi en kartläggning tillsammans, för att du ska börja på den delkurs som motsvarar dina kunskaper.
Vi har kontinuerlig antagning.
Undervisningen är på dagtid.

Vi erbjuder

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Samhällskunskap

Gymnasial kurser

Om du har läst på gymnasiet men inte är klar med alla kurser kan du läsa in de kurser du har kvar hos oss.
Du kan kombinera enstaka kurser som passar just dina intressen och behov eller välja ett färdigt kurspaket som brukar vara 6-18 månader.

Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som gymnasieskolan och ger samma kunskap.

De flesta av våra kurser finns under huvuddelen av året. I utbudet kan finnas vissa undantag. Vill du studera på andra tider eller med annat upplägg än det på som står på webbplatsen, råder vid dig att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Vi erbjuder

 • Svenska 1,2 och 3
 • Svenska som andraspråk 1,2 och 3
 • Historia 1a1
 • Företagsekonomi 1
 • Engelska 5,6 och 7
 • Matematik 1,2,3 och 4
 • Biologi 1
 • Naturkunskap 1a1, 1a2 och 2
 • Psykologi 1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1 och 1a2

Vi har samarbetsavtal med NTI-skolan och kan erbjuda många andra kurser utöver listan ovanför via NTI på distans. Nedanför under relaterad information hittar du NTIs webbsida och där kan du läsa mer om de kurser vi erbjuder på Orust via NTI.