Svenska för invandrare (SFI)

På utbildningen i svenska för invandrare får du grundläggande kunskaper i svenska språket.

På SFI kan du komma och läsa oavsett din utbildningsbakgrund och hur mycket svenska du kan. På SFI finns det 4 olika kurser; A, B, C och D. och tre olika studievägar 1, 2 och 3. Beroende på din utbildningsbakgrund och hur mycket svenska du kan blir du placerad i en av våra grupper. Undervisningen är på svenska. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska. Du får också träna på att använda språket i vardags-, arbets-, samhällsliv och till framtida studier. Efter avslutad kurs får du betyg.

Nu kan du med ukrainskt medborgarskap och som sökt eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd läsa på SFI (du måste ha fyllt 18 år).

Vi har kontinuerlig antagning

Nya elever tas emot var 5 vecka. Vi gör en kartläggning tillsammans innan du börjar. Detta gör vi för att du ska bli placerad på den nivå som passar för dig.

SFI - studier på dagtid

Det är undervisning varje vardag, måndag-fredag, på dagtid.

Ansökan om utbildning i svenska för invandrare

Ansökan görs i e-tjänsten, länk hittar du i rutan Självservice.

Du kan också hämta en ansökan på expeditionen, Skolvägen 1 i Henån.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.