Uppdragsutbildning

Vi erbjuder utbildningar till företag, förvaltningar och organisationer såväl på Orust som i andra kommuner. Uppdragsutbildningen och kurserna kan anpassas efter arbetsplatsens behov.

Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel utbildning för att höja kompetensen på sin befintliga personal.
Vi diskuterar gärna dina idéer för att komma fram till ett innehåll som passar dina behov.

Språkutvecklande arbetssätt

Att jobba språkutvecklande på arbetsplatsen har blivit viktigare än någonsin. Välfungerande språk och kommunikation är grunden för att din arbetsplats ska utvecklas.

Språkutvecklande arbetssätt leder till bättre arbetsmiljö, bredare rekryteringsmöjligheter och en mer inkluderande verksamhet.

Utbildningen kan anpassas efter arbetsplatsens behov. Du kan satsa på språkombudsutbildning där det ingår flera kursmoment, alternativt delar av en språkombudsutbildning, enstaka moment bland annat språkutvecklande ledarskap, interkulturell kommunikation och arbete med språklagen.

Att utbilda språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer men också i hela arbetsgruppen.

Konceptet ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege sedan 2018. Det har utvecklats och prövats sedan 2009.

Språkombud inom vård och omsorg

Vi bedriver språkombudsutbildningen i samarbete med äldreomsorgssektorn i Orust kommun och Vård och omsorgscollege, Fyrbodal.

Vuxenutbildningen har fått positiv respons och det finns ett stort intresse att utbilda fler språkombud inom vård- och omsorgen. Vi står också redo att utbilda fler språkombud i andra verksamheter.

Kontaktuppgifter

Anna Olsson

Tf. Rektor

Telefon 0304-33 45 32

e-post: anna.olsson2@orust.se